V sobotu, dne 14. 11. 2015, se konal  v klubu vzpomínkový večer na rozloučenou s Karlem Dvořákem, dlouholetým předsedou KVS Praha a naším oblíbeným kamarádem, za účasti zástupců Českého svazu kanoistů, Michala Ježka a Petra Mokrého.

Dalšími účastníky byli zástupci rodiny, synové Kája a Honza a dále řada kamarádů z klubu.Smuteční akt zahájil Pedro Dvořák krátkou vzpomínkou a Punťa Mayer vztyčením klubové vlajky. Jirka Císler a Petr Koudelka vyvezli vzpomínkovou desku do středu Vltavy. S kyticí a výzdobou jí poslali po proudu řeky. Všichni účastníci házeli kytičky do Vltavy a prohlédli si Karlovu ozdobenou pamětní destičku na čestné květinové stěně. Pak následoval přípitek na rozloučenou. Kája Dvořák poděkoval klubu za krásné rozloučení a věnoval do sbírky cenných památek nejlepší Karlovu cenu za vítězství v nejpopulárnějším českém závodu Budějovice - Praha.

Karle, budeme stále vzpomínat!