Hluboce zarmouceni oznamujeme všem přátelům a známým, že nás 31. října 2015 ve věku nedožitých 90 let navždy opustil čestný předseda našeho klubu Karel Dvořák.