V návaznosti na rozhodnutí vlády jsme bohužel nuceni přistoupit ke zrušení 38. ročníku Dr. Karla Popela v jeho původně plánovaném termínu 4. 4. 2020.
Není to pro nikoho příjemná situace, ale plně chápeme naléhavost tohoto rozhodnutí.

Zvažovali jsme různé alternativy a jako nejlepší se nám jeví posun závodu na nový termín, který oznámíme, co nejdříve to bude možné.
Moc nás tato situace mrzí, ale je pravda že ochrana zdraví je v tomto případě na prvním místě.

Věříme, že nám zachováte svoji přízeň!

Za KVS Praha děkujeme.